Vítá Vás Dětský domov Kašperské Hory!

Jak pomoci?

Rodinka v Chanovicích


V naší rodince v Chanovicích nás bydlí osm, čtyři kluci a čtyři děvčata. Nejmenšímu je šest let, nejstarší chlapec v září oslaví devatenáct let. Děti navštěvují základní školu v Chanovicích a nejstarší chlapec studuje SŠ Oselce, obor truhlář.

Snažíme se stále žít aktivně a volný čas vyplňovat sportem, tvorbou a různými aktivitami. Hrajeme fotbal, jezdíme na kolech, tančíme, zpíváme, recitujeme. Kluci občas zkouší své dovednosti na skateboardu nebo kolečkových bruslích. U domu máme zahradu s posezením, pískovištěm, kolotočem a houpačkami, kde si nejmladší děti rády hrají. Se školou jezdíme pravidelně na divadelní představení. Navštěvujeme kurzy plavání, abychom se nebáli vody a stali se z nás zdatní plavci. Spolu s tetami se staráme o to, aby náš život v domově byl co nejveselejší. Slavíme společně narozeniny, svátky, vánoce, velikonoce.

V okolí naší rodinné skupiny se nachází mnoho krásných rybníků, lesů, rozhledna a skanzen. Když nám přeje počasí, chodíme na procházky, sbíráme houby, lesní plody, v létě se v rybnících koupeme a v zimě na nich bruslíme. Navštívili jsme akvapark v Horažďovicích a bazén v Nepomuku.

Pomáháme tetám s vařením a nakupováním, praním a žehlením, uklízíme si pokojíčky, staráme se o zahradu. Umíme třídit odpad. Máme v domě nádoby na papír a plast. Vždy vše odvážíme s tetami do místního sběrného dvora. Sbíráme i víčka od PET lahví a hliník.

Kalendářní rok tradičně začínáme zapojením do Tříkrálové sbírky. Jsme rádi, že můžeme alespoň trochu pomoci potřebným.

O prázdninách byly čtyři nejmenší děti na letním táboře, který jim věnoval pan Falber. Tři děti si užily další dobrodružství na letním táboře na Skalinách, tři na táboře Čambusáček a jedna dívka na Eldorádu. Nejstarší chlapec chodil měsíc na brigádu, organizovanou místním OÚ. Od září se nejmladší děti účastní plaveckého kurzu, organizovaného místní základní školou.

Spolupracujeme s hostitelskými rodinami, které nás navštěvují, pořádají pro nás výlety a různá překvapení. Děkujeme všem našim přátelům a příznivcům, kteří nám fandí a podporují nás.