DD Chanovice na Otavě

Den pro rodinu

Výlet do srdce Šumavy

Benefiční běh pro DD

Přehlídka bojové techniky 2. sv. války

Májka a čarodějnice

Výlet za koníky a práce na zahrádce

Velikonoční sportování

Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný

Děti ze Sušice a z 2. a 5. rodinky na Kašperských Horách

Jarní výlety