7. místo v DD cupu

V neděli 19. prosince 2021 se v divadle Broadway konalo vyhlášení výsledků DD cupu. DD cup - dětský domov cup -je sportovní soutěž dětských domovů z celé republiky, kdy zástupci dětských domovů bojují v disciplínách: fotbal, běh (aneb Memoriál Lucie Hanušové), jízdní kola (aneb prevence proti nehodám) a stolní tenis. Ve stolním tenise se letos nesoutěžilo kvůli zhoršování situace s epidemií.

Náš dětský domov obsadil s 96 body nádherné sedmé místo a stali jsme se tak druhým nejúspěšnějším dětským domovem v Plzeňském kraji.

Po vyhlášení výsledků, předání cen, diplomů a pohárů bylo pro děti připraveno muzikálové představení Láska nebeská.

Peklo na Horách

V neděli 5. prosince 2021 jsme již tradičně vyrazili za čertama na Kašperské Hory, všichni jsme se velmi těšili, zejména na mikulášskou výslužku. Odvážnější z nás tvrdili, že se nebojí, protože čerti nejsou, jsou to pouze lidi v maskách.

Když jsme dorazili, uvítala nás ponurá, pekelná atmosféra - vše bylo dokonale připraveno ve sklepě dětského domova, od báječných kostýmů a masek čertů, anděla a Mikuláše, přes detaily obrovských pavouků a strašidelnou dekoraci s pekelnou knihou i váhou pro hříšníky až po strašidelné osvětlení způsobené mihotáním světla ze spousty svíček a loučí. A nechyběl ani pekelný zápach!

Není divu, že i v tom největším odvážlivci byla malá dušička, když po nekonečných schodech sestupoval do strašidelného pekla. Nakonec si všichni oddychli, peklo a čerti si nikoho nenechali; dokonce ti nejodvážnější se s čerty mohli i vyfotit. Jen některé děti nakonec změnily názor - tohle byli opravdoví čerti!!!

Tímto bych chtěla poděkovat (i za ostatní děti) všem strašidlům a postavičkám, které pro nás takový báječný zážitek připravili. Shodli jsme se na tom, že to byl náš nejlepší Mikuláš.

sepsala Áďa

Vánoční besídka zrušena pro veřejnost

Naše děti už déle než měsíc pilně nacvičují na vánoční besídku - trénují písničky, říkanky, tanec a choreografii. Vánoční besídku musíme, bohužel, zrušit pro veřejnost v důsledku vládních nařízení a rapidně se zhoršujícímu vývoji epidemie.

Vánoční besídky našeho domova jsou velmi oblíbené a navštěvované, ať už příznivci a mecenáši našeho domova, bývalými zaměstnanci, sociálními pracovnicemi, rodiči či příbuznými dětí. Besídku si letos zorganizujeme v bezpeční našeho domova a plánujeme, že všechny spřízněné dobré duše budeme moci potěšit v příznivější době, děti by rády předvedly sůj talent a um.

Věříme že i tak nám zachováte svou přízeň!

Zároveň děkujeme všem sponzorům a donátorům za finanční či věcné dary - děti si díky Vám užijí krásné Vánoce!!!

Konkrétní dík patří paní Ivetě Fridrich (a dárcům z Německa), paní Viktorii Linke, panu Ivu Vondrákovi, panu Radimu Kachlíkovi, panu Kaše, paní Šálové, paní Bartoškové, paní Born, rodině Němců z Vimperka, rodině Koubů ze Sušice, společnosti Dejme dětem šanci o. p. s., pánům Martinovi Kučerovi a Vojtěchovi Pauknerovi z projektu "Milý Ježíšku" a Nadačnímu fondu Hanky Kynychové ve spolupráci s Europarkem.

Promítání, stezka odvahy a beseda o energiích

V polovině října přijel do našeho domova náš „starý“ známý pan Hanousek se svými přáteli a uspořádali pro nás promítání filmů a bubnování na cajony. Bubnujeme rádi a dokonce jsme se pokusili natočit videoklip, na jehož vzniku nyní pan Hanousek usilovně pracuje. V sobotu 16. října pro odvážnější z nás připravila celá jeho parta (za pomoci tet a strejdů) stezku odvahy.

Další promítání filmu pro nás zařídil Plzeňský kraj. Díky finančnímu příspěvku jsme přímo v našem domově mohli shlédnout nový film „Gump – pes, který naučil lidi žít“. Díky „halloweenskému“ sponzorskému daru jsme u promítání mohli mlsat bonbóny a lízátka a moc za ně děkujeme!

V sobotu 13. listopadu navštívil náš domov Mgr. Pavel Vlček – lektor s mnohaletou praxí v oboru energetiky. V zábavné besedě vylepšené o soutěžní kvízy a soutěže o ceny jsme se dozvěděli o zdrojích energie, možnostech využití úspor a obnovitelných zdrojích energie a mnoho dalšího.

Druhá a třetí rodinná skupina poschovávaly po okolí Kašperských Hor kešky

K výročí 65 let našeho dětského domova vychovatelé a děti ze 2. a 3. rodinky připravili jedinečné překvapení - rozmístili celkem 6 schránek tzv. kešek. Všechny schránky se  nachází po okolí Kašperských Hor a jsou ukryty na speciálních místech. 

Hledání kešek se nazývá Geocaching, pokud je hledá jen jedna osoba, říká se jí keškař, pokud hledá víc osob, pak to jsou keškaři.

Keška je schránka, do které její zakladatel umístí předměty na výměnu a tzv. logbook, což je kniha, kam se zapisují ti, kteří ji našli. V této schránce je několik věcí, vy si vždy jednu vezmete a jinou (svojí) tam dáte.

Informace o keškách a mapku s umístěním najdete i na našich stránkách a k dispozici je mají také návštěvníci naší ubytovny. Nechte nám ve schránkách nějaký pěkný vzkaz, neboť děti je pravidelně kontrolují.

Dokument s keškami

Oslavy 65 let DD

V neděli 3. října 2021 oslavily děti, tety a strejdové 65 let našeho dětského domova. Letos ve skromnějším rázu, abychom nezvyšovali riziko nákazy koronaviru (která se nám beztak v září nevyhnula ani na jednom z pracovišť). Nemohli tak dorazit bývalí chovanci našeho zařízení a zavzpomínat na léta strávená v dětském domově, což nás upřímně mrzí. Snad jim to při dalších oslavách vynahradíme.

Na dvoře domova jsme na nedělní odpoledne přichystali pro děti spoustu zábavy – byly připraveny soutěže a hry, malování na obličej, fotokoutek, lahodné občerstvení a krásné odměny. 

Nechybělo ani krátké vystoupení našich nadaných dětí – tancovalo se, zpívalo, hrálo a bubnovalo. Zahrála a zazpívala nám i dcera jedné z tet a její kamarád. Naše děti k tomu do rytmu bubnovaly na cajony a byl to pořádný rachot – snad nám obyvatelé Kašperských Hor odpustí.

Počasí bylo nádherné a odpoledne se neslo na vlně pohody. Na dětských obličejích se, krom krásných malůvek, objevily i široké úsměvy a to je to hlavní. 

Tímto bych ráda poděkovala všem, kdo s přípravou oslav pomohli a všem kdo nám nedělní říjnové odpoledne zpříjemnili. A těm 49 dětem, které v současnosti v domově bydlí, přeji, aby, až opustí náruč našeho domova, žily šťasné, spokojené, samostatné životy a aby se k nám do dětského domova rádi vracely na návštěvu (se svými rodinami a partnery) a vzpomínaly na „děcák“ jen v dobrém.                                                     P. Divišová, ředitelka DD

Letní činnost

Ačkoli byly rekreační a volnočasové pobyty značně nejisté, povedlo se nám nakonec společně vynaloženým úsilím ke konci školního roku a přes období letních prázdnin zajistit celkem bohatý program a děti si tak mohly letní prázdniny pořádně užít. Děti absolvovaly ozdravné pobyty (2x Chorvatsko, 1 chlapec v ozdravovně Bukovany), celkem 8 táborů a 3 výjezdy se svými „tetami“.  

Sedm nejmenších dětí a jedna starší dívka strávily 1 týden v Chorvatsku u Jaderského moře. Dalších 8 dětí z našeho pracoviště v Sušici odjelo na týdenní ozdravný pobyt do Chorvatska na začátku srpna. 

P. ředitelka symbolicky předala klíč od DD

Téměř 30 let ve funkci ředitelky působila v našem dětském domově paní PhDr. Marie Kučerová. S velkou nostalgií a slzami v očích předala na konci června symbolický klíč od dětského domova (který v minulosti skutečně do vchodových dveří pasoval) Bc. Petře Divišové – nové paní ředitelce, které všichni drží palce, ať se daří!