7. místo v DD cupu

V neděli 19. prosince 2021 se v divadle Broadway konalo vyhlášení výsledků DD cupu. DD cup - dětský domov cup -je sportovní soutěž dětských domovů z celé republiky, kdy zástupci dětských domovů bojují v disciplínách: fotbal, běh (aneb Memoriál Lucie Hanušové), jízdní kola (aneb prevence proti nehodám) a stolní tenis. Ve stolním tenise se letos nesoutěžilo kvůli zhoršování situace s epidemií.

Náš dětský domov obsadil s 96 body nádherné sedmé místo a stali jsme se tak druhým nejúspěšnějším dětským domovem v Plzeňském kraji.

Po vyhlášení výsledků, předání cen, diplomů a pohárů bylo pro děti připraveno muzikálové představení Láska nebeská.

Vánoční besídka (Sušice, K. Hory)

Peklo na Horách

V neděli 5. prosince 2021 jsme již tradičně vyrazili za čertama na Kašperské Hory, všichni jsme se velmi těšili, zejména na mikulášskou výslužku. Odvážnější z nás tvrdili, že se nebojí, protože čerti nejsou, jsou to pouze lidi v maskách.

Když jsme dorazili, uvítala nás ponurá, pekelná atmosféra - vše bylo dokonale připraveno ve sklepě dětského domova, od báječných kostýmů a masek čertů, anděla a Mikuláše, přes detaily obrovských pavouků a strašidelnou dekoraci s pekelnou knihou i váhou pro hříšníky až po strašidelné osvětlení způsobené mihotáním světla ze spousty svíček a loučí. A nechyběl ani pekelný zápach!

Není divu, že i v tom největším odvážlivci byla malá dušička, když po nekonečných schodech sestupoval do strašidelného pekla. Nakonec si všichni oddychli, peklo a čerti si nikoho nenechali; dokonce ti nejodvážnější se s čerty mohli i vyfotit. Jen některé děti nakonec změnily názor - tohle byli opravdoví čerti!!!

Tímto bych chtěla poděkovat (i za ostatní děti) všem strašidlům a postavičkám, které pro nás takový báječný zážitek připravili. Shodli jsme se na tom, že to byl náš nejlepší Mikuláš.

sepsala Áďa

Vánoční besídka zrušena pro veřejnost

Naše děti už déle než měsíc pilně nacvičují na vánoční besídku - trénují písničky, říkanky, tanec a choreografii. Vánoční besídku musíme, bohužel, zrušit pro veřejnost v důsledku vládních nařízení a rapidně se zhoršujícímu vývoji epidemie.

Vánoční besídky našeho domova jsou velmi oblíbené a navštěvované, ať už příznivci a mecenáši našeho domova, bývalými zaměstnanci, sociálními pracovnicemi, rodiči či příbuznými dětí. Besídku si letos zorganizujeme v bezpeční našeho domova a plánujeme, že všechny spřízněné dobré duše budeme moci potěšit v příznivější době, děti by rády předvedly sůj talent a um.

Věříme že i tak nám zachováte svou přízeň!

Zároveň děkujeme všem sponzorům a donátorům za finanční či věcné dary - děti si díky Vám užijí krásné Vánoce!!!

Konkrétní dík patří paní Ivetě Fridrich (a dárcům z Německa), paní Viktorii Linke, panu Ivu Vondrákovi, panu Radimu Kachlíkovi, panu Kaše, paní Šálové, paní Bartoškové, paní Born, rodině Němců z Vimperka, rodině Koubů ze Sušice, společnosti Dejme dětem šanci o. p. s., pánům Martinovi Kučerovi a Vojtěchovi Pauknerovi z projektu "Milý Ježíšku" a Nadačnímu fondu Hanky Kynychové ve spolupráci s Europarkem.

Peklo a nebíčko (2021)

Od léta až do zimy

Oslava 65 let DD

Pohádková chalupa - Mlázovy (2. + 5. RS)

DD cup - prevence proti nehodám