DD Chanovice na Otavě

Den pro rodinu (15. 5. 2022)

Po dlouhé covidové izolaci se zase můžeme potkávat a tak jsme se moc těšili na 15. května 2022, kdy na Santosu proběhl tradiční „Den pro rodinu“. Sešlo se nás tam hodně a bylo pěkně veselo.

Byly připravené různé soutěže pro děti, malování na obličej a pódium pro vystoupení.

Vystoupily děti z různých organizací, například z mateřské školky v Sušici, děti z Klíčku a i my jsme si připravili 3 vystoupení. Na závěr bylo pro děti nachystané divadlo.

Leoš, náš velmi šikovný tanečník, předvedl obecenstvu tanec, který si sám připravil i natrénoval. Pak tančily děti ze dvou našich rodinek. Jedni tančili HIP HOP a druzí kovbojský country tanec.

Na „Dni pro rodinu“ máme také vždy stánek, kde prodáváme naše výrobky. Vyrábíme náramky, háčkované panáčky, obrázky, tašky, zápichy a náušničky. Lidem se u nás ve stánku líbilo a tak jsme si i něco vydělali. Můžeme si teď udělat pěkné odpoledne třeba zase na Santosu a koupit si při tom nějakou dobrotu. Určitě vyrazíme i do města na zmrzlinu.

Den pro rodinu

Výlet do srdce Šumavy

Výlet do srdce Šumavy

Jeleni, vlci, soutok Vydry a Křemelné. To jsou všechno krásy Šumavy, které mohly naše děti z DD Kašperské Hory v sobotu 28.5. 2022 spatřit a poznat. Díky dvěma manželům, kteří našemu domovu akci zprostředkovali a zasponzorovali, jsme se mohli s dětmi na tato místa vydat a zažít dobrodružství.

Většina dětí nikdy jelena neviděla. Během této akce jsme měli tato velká zvířata na pár metrů od nás, což byl pro některé velký zážitek. Podobně tomu bylo i u vlka, na kterého jsme si však museli s patřičnou trpělivostí a tichostí počkat, ale stálo to za to. Závěr našeho výletu patřil zodpovězení si otázky, ze kterých řek vlastně vzniká Otava. Proto jsme konec našeho výletu zakončili právě na Čeňkově Pile, kde děti mohly odpověď odhalit. Výlet se podařil, děti poznaly nové věci a především zažily další dobrodružství.

Benefiční běh pro DD

Běh pro náš domov

V sobotu 14. května pořádal náš dětský domov benefiční běh. Tuto akci jsme naplánovali s cílem podpořit letní činnost dětí z našeho domova. Ani jsme netušili, jak milé a stmelující to bude sportovní odpoledne. Start běhu byl v DD na Kašperských Horách a cíl v DD v Sušici. Symbolicky jsme tak propojili dvě naše pracoviště.
Sešli jsme se na dvoře dětského domova, kam také přicházeli zájemci z řad veřejnosti. Dvůr byl brzy plný sportovců a podporovatelů z řad veřejnosti, stejně tak i dětí, tet a strejdů z domova, kteří se rozhodli zapojit. Připravili jsme si štafetový kolík, který jsme si po cestě předávali a dopravili jej společnými silami až do cíle.
Po uvítání hostů a oznámení organizačních informací odstartovaly děti s paní ředitelkou náš benefiční běh.
Počasí nám přálo, trasa vedla krásnou jarní přírodou kolem hradu Kašperk, dále pak přes vrch Sedlo, který nám dal dost zabrat, přes vesnici Záluží a Žižkův vrch až do Sušice. Děti držely tempo, byly statečné, odhodlané. Čtyři kluci dokonce uběhli celou trasu! Ostatní (i ty nejmenší) děti ušly 14 kilometrů a s velikou radostí dobíhaly do cíle. V cíli všichni dostali medaili (malovanou dětmi z našeho dětského domova) a po vydechnutí se mohli občerstvit. Pro dětské účastníky běhu byly připraveny věcné odměny dle vlastního výběru.
Celá tato dobročinná akce se moc vydařila, všechny nás stmelila a potěšila. Děti i zaměstnanci si jí moc užili, doufejme, že i veřejnost. My všichni z DD už se těšíme na další ročník!

Děkujeme za účast a za zaplacení startovného:

Kateřina Uhlíková, Kubík Petlička, Jana Kovaříková, Nikola Jarolímová, Veronika Dryková, Jiří Melkus Kopelent, Anežka Kopelentová, B. Kopelent, J. Kopelent, p. Sedláková, Jiří Brázda, Petra Divišová, Johanka Brázdová, Matěj Brázda, Barbora Zdychyncová, Petr Havlíček, Pavel Brázda, Štěpán Brázda, Zuzanka Brázdová, Zdeněk Four, Miluška Fourová, Adélka Urbanová, Petr Urban, Linda Lorencová, Damián Petr, Katka Petrová, Lucie Hartlová, Klárka Hartlová, Jakub Hartl, p. Čech,p. Čechová.

Děkujeme za občerstvení:

Hotelu Churáňov, Pizzerii pod hradem, společnosti Kofola, p. Kadlecové za pečené dobroty.

Poděkování patří všem, kdo nás finančně podpořili:

United Networks SE Plzeň, skauti Sušice (Šebestovi, Švehlovi a další), Marie Hrabová, p. Šotová, Martina Waldmannová, Helena Kopová, Věra Marešová, Jana Tomanová, Josef Baierl, Věra Naušová, PhDr. Jana Tláskalová a Johanka Čížková se zlomenou nohou.

Přehlídka bojové techniky 2. sv. války

Ukliďme Česko

V sobotu 30. 4. 2022 jsme se s dětmi z našeho domova zapojili do akce Ukliďme Česko. Díky rozdělení do jednotlivých skupin bylo možné sesbírat odpadky na více místech Kašperských Hor. Vybaveni rukavicemi se děti s vervou pustily do sběru a běhaly k odpadkům jako o závod. Někteří chtěli vyhrát cenu “Největší kuriozita” a tak přinášeli co se dalo. Na konci akce bylo sebráno 8 pytlů odpadků a k tomu další harampádí. Děti si kromě sebraných odpadků odnesly také dobrý pocit z pěkně odvedené, záslužné činnosti. 

Děti z pracoviště v Sušici uklízely ve čtvrti okolo dětského domova. Úklid si rozdělily do dvou víkendových dnů již na konci března. Všechny děti zaslouží ohromnou pochvalu za vytrvalost ve sběru odpadků a zápal pro dobrou věc. Jeden z chlapců byl na sebe právem hrdý, jelikož sesbíral v neděli sám 2 pytle odpadků.

I my všichni "dospěláci" jsme na naše děti moc hrdí a právem pyšní!

Májka a čarodějnice