Hipoterapie pro nejmladší dětičky

Děti umístěné v dětském domově mají za sebou spoustu silných negativních zážitků ze svých biologických rodin před umístěním do dětského domova, což ovlivňuje negativně jejich psychiku a potýkají se s různými psychickými problémy. Jízdu na koních a práci s koňmi využíváme jako psychoterapii.
Na farmě JS Buršice děti koně ošetřují, učí se vytvářet podmínky pro jeho chov, učí se starat o zvířata, spolupracují s
koněm při plnění nejrůznějších úkolů a učí se základům jízdy na koni.

Děti jsou nadšené a vždycky se na farmu moc těší.

Možnost využívat hipoterapie nám sprostředkovali milí sponzoři přes obecně prospěšnou společnost Spolu dětem, moc DĚKUJEME!

Nejmladší děti na farmě

Podzimní focení v Chanovicích

Naši kamarádi z Blatné, Bára a Vašek, kteří za námi jezdí již dlouhou dobu, berou nás na výlety a chystají pro nás překvapení, opět nezklamali.

Na začátku října přijeli do Chanovic spolu s fotografem Kubou. Vyrazili jsme všichni do přírody a focení mohlo začít. V naší obci je mnoho krásných míst – zámek, zámecký park s kašnou, skanzen, Žižkův kámen, rybníky. My holky jsme se cítily jako modelky a kluci si focení také užívali. Nejzajímavější bylo focení z dronu. To nám Kuba vysvětlil a předvedl.

Společně jsme prožili krásné odpoledne plné nezapomenutelných zážitků a musíme říct, že fotky se opravdu povedly.

Děkujeme Báře, Vaškovi a Kubovi.

Za DD Kašperské Hory, rodinku Chanovice Nella a Róza.

(všechny fotky najdete ve fotogalerii)

Podzimní focení v Chanovicích

Ukliďme Česko - podzim 2022

Dušičky na Kašperkách

Máme novou fasádu

Fasáda našeho domova na Kašperských Horách potřebovala značné úpravy a vylepšení. Bortily se římsy, drolily části omítky. Čelní strana dětského domova tudíž začínala působit dost nevzhledně, a proto jsme zvážili opravy, které byly opravdu již nutné.

Po zadání veřejné zakázky prostřednictvím Centrálního nákupu Plzeňského kraje a za financování z prostředků Plzeňského kraje se k nám na Hory dostavili pracovníci firmy RAILSTAV, s.r.o. V mžiku bylo postavené lešení a práce, které byly původně plánovány do konce listopadu, tak byly hotové již 18. října! Moc děkujeme všem, kdo se na opravě podíleli, firmě za perfektní a rychlé jednání a služby, všem z Centrálního nákupu a Plzeňského kraje, kdo nám s veřejnou zakázkou pomáhali. Už to tu zase máme moc hezké.

Hasičský zásah u nás na dvoře

Kdo šel v sobotu 1. října před polednem okolo našeho dětského domova, možná trochu zpozorněl. Měli jsme tu dvě hasičská auta! Nebyly tu ale kvůli zásahu, parta hasičů z Prahy - Újezd, navázala spolupráci s naším domovem díky jednomu malému táborníkovi z DD, který si je v létě na táboře našel a už nepustil.

Hasiči v čele s velitelem Ivanem nám ukázali veškeré vybavení hasičské cisterny, naučili děti jak napojit hadice na proudnice a hlavně si mohly děti na vlastní kůži vyzkoušet, jak těžké to je udržet hadici pod proudem, kam až doletí proud vody, jak se dá směrovat a hlavně se u toho všeho nezmáčet. Mokro bylo všude na dvorku, ale děti byly nadšené.

Děkujeme milým hasičům z Prahy - Újezda. Bylo to moc fajn a těšíme se na další společné zážitky.

Podzimní Ukliďme Česko

V sobotu 1.října jsme se s dětmi opět účastnili akce Ukliďme Česko. Díky počtu účastníků, který čítal 27 osob, jsme se mohli dobře rozdělit do větších skupinek a pokrýt více míst v Kašperských Horách, které potřebovali vyčistit. Děti s vervou a nadšením sbíraly a přinášely různé druhy odpadu. Celkem se nám podařilo naplnit 5 pytlů. S dětmi se těšíme na další příležitost trochu přispět ke společnému dobru pro naší přírodu. 

Hasiči přijeli za námi