Navigation
Ubytovna v DD Kašperské Hory

Je zde 6 pokojů s příslušenstvím, mohou se zde ubytovat dětské kolektivy a rodiny s dětmi, je v provozu celý rok.
Objednávky na tel. 721 933 256, email: uhlikova.ddkh@seznam.cz, (Hana Uhlíková).

fotky >>

O nás

Dětský domov v Kašperských Horách je domovem rodinného typu, činnost domova je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb. Sídlo dětského domova je v Kašperských Horách, další pracoviště jsou v Sušici a v Chanovicích. V současné době je v dětském domově umístěno 54 dětí. Statutárním orgánem DD je ředitelka, dále zde pracuje 15 vychovatelů a 13 asistentů vychovatelů a 2 sociální pracovnice.Zřizovatelem DD je Plzeňský kraj.

Právě přidáno

V září oslaví Dětský domov Kašperské Hory 60 let svého trvání.
Program oslav:
16. 9. 2016 18:30 Vernisáž fotografií v jídelně DD
17. 9. 2016 10:00 Zahájení oslav v místním kině
                   11:30 Prohlídka DD
                   14:00 Zábavný program na náměstí
                   18:00 Komorní koncert – Muzeum Šumavy
18. 9. 2016 10:00 turnaj ve florbalu – Multifunkční tělocvična

( vloženo: 25. 07. 2016 )
Léto si „naše“ děti opět užily. Už v červnu odjeli naši nejmenší se dvěma tetami na týdenní ozdravný pobyt do Chorvatska. A od 1. července už to fičelo – divadelně-vodácký tábor pod Rábím, skautský tábor na Malči, po něm na stejném místě náš domovský tábor, rekreační pobyt malých dětí v Černotíně – mezitím se v domově malovaly chodby a probíhaly další stavební úpravy. Tanečníci odjeli na soustředění DD v pohybu do Prahy za Hankou Kynychovou, sušické děti si vyjely s tetami na rekreační pobyt od Majetkové unie odborových svazů na Zadov, 10 dětí pak bylo na táboře Oříšek na Lipně, 5 dětí absolvovalo koňský tábor na Dvoře v Krutěnicích a Šárka z Chanovic byla vybrána Výborem dobré vůle Olgy Havlové na dvoutýdenní jazykový kurz do Anglie. Na letiště do Prahy ji doprovázely i ostatní děti a měly tak možnost si letiště prohlédnout. Šárka letěla tam i zpátky sama, ale vše bravurně zvládla a přivezla si z Anglie spoustu zážitků. Některé děti strávily delší či kratší dobu ve vlastních nebo hostitelských rodinách.
( vloženo: 29. 04. 2016 )

V pátek 29. 5. 2015 se na plzeňském Náměstí Republiky uskuteční republiková přehlídka uměleckých aktivit dětí z dětských domovů Nejmilejší koncert. Pořadateli jsou náš dětský domov a DD Staňkov. Přijďte se podívat v 10 nebo v 15 hodin. Můžete si i nakoupit suvenýry vyrobené dětmi z dětských domovů Plzeňského kraje ve stáncích u pódia.

V úterý 26. 5. 2015 proběhne v předsálí zastupitelstva na Krajsém úřadu v Plzni vernisáž výtvarných prací dětí z dětských domovů Plzeňského kraje jako doprovodná akce Nejmilejšího koncertu.

( vloženo: 22. 05. 2015 )

Letošní dlouhou zimu si „naše děti“ docela užívaly. Děti z Kašperských Hor a z Chanovic se už tradičně aktivně zúčastnily Tříkrálové sbírky. Během ledna a jarních prázdnin lyžovaly a sáňkovaly s tetami a strýčky, ale i se svými kamarády z Prahy z Clifford Chance a „Robinsony“.

Hned v lednu se také zapojily do celoroční sportovní soutěže DD CUP a z turnaje ve stolním tenise přivezly pěkné 7. místo. Ve fotbalovém turnaji se jim moc nedařilo, do celostátního finále kluci nepostoupili. Zato v běžeckém Memoriálu Lucie Hanušové zabojovali a přivezli 6. místo (v DD CUPu soutěží cca 37 dětských domovů).

V březnu se děti víkendovým pobytem rozloučily se svými kamarády z „Rozmarýny“, jejichž projekt „SAMOFOR“ letos skončil. Loučení se neobešlo bez slziček a slibů, že se v budoucnu určitě ještě setkají.

Tanečníci, divadelní herci a zpěvačky se pilně připravovali na regionální kolo Nejmilejšího koncertu, které se konalo v dubnu ve Staňkově. Přivezli si odtud 1. místo za country tance a 3. místo ve zpěvu skupin.

Naše 3 zpěvačky – Aneta, Janička a Michala své umění zúročily i na vyhlašování Ceny Ď v Plzni, kde zazpívaly romské písničky. Vyhlašování ceny Ď jsme se zúčastnili už 3x, 3x jsme nominovali naše příznivce na tuto cenu a 3x získal cenu Ď v Plzeňském kraji náš kandidát. Před 3 lety to byla 1. chodská stavební společnost, která získala i celostátní cenu Ď, vloni to byli naši kamarádi z Clifford Chance a letos tuto cenu získali naši dlouholetí příznivci a přátelé, manželé Jitka a Miroslav Černých z České Břízy. Ještě jednou srdečně blahopřejeme!

Náš dětský domov navázal spolupráci s o. s. Dobrotety, které nás několikrát navštívily a přivezly dětem různé dárky.

S velikonočními zvyklostmi a výrobou tradičních pomlázek se děti seznámily na venkovském statku v Břasích, kam nás před Velikonocemi pozval pan hejtman Plzeňského kraje. Děti se také pochlubily svými výrobky na velikonočních trzích v Kašperských Horách.

Po dva týdny v dubnu v našem dětském domově pobývaly na praxi studentky z VOŠ JABOK z Prahy (v Chanovicích 1 student téže školy).

Předposlední víkend v dubnu nás opět navštívili kamarádi z Clifford CHance a společně jsme vyrazili do Plzně, nejprve do ZOO a pak do krásného bazénu na Lichotině. Do Plzně nás pozval pan starosta ÚMO Plzeň 1 pan Mgr. Miroslav Brabec. Dětem se moc v ZOO a hlavně v bazénu líbilo a jako poděkování namalovaly panu starostovi několik obrázků z tohoto výletu.

No a pak už se konečně proklubalo jaro a mohli jsme vyrazit do přírody. Spolu s „našimi“ Robinsony jsme si zaběhli orientační běh kolem Lišáku, odpoledne pro nás Robinsoni připravili další závod a na naší zahradě jsme si společně opekli vuřty a užívali si sluníčka a pohody. „Šesťáci“ si mezitím odskočili do Sušice pomoci čistit řeku Otavu.

Týden před tím se stala také jedna významná událost – Elišce se v klatovské porodnici narodil chlapeček Štefan. Gratulujeme a malému Štefánkovi přejeme hodně zdraví, štěstí a hodné rodiče. Ti si řekli své „ano“ na kašperskohorské radnici 29. 5. 2013. Mladí manželé dostali byt na Kašperských Horách a jsme s nimi v častém kontaktu, sociální pracovnice DD jim pomáhá vyřizovat sociální dávky apod..

Úspěšně se rozvinula i spolupráce s o. s. Dejme dětem šanci, kde 2 děti získaly „svého“ podporovatele, 3 klienti, kteří se připravují na budoucí povolání, uspěli ve výběrovém řízení ve stipendijním programu.

V létě se děti rozjely do rodin, na letní tábory a na rekreační pobyty se svými tetami a strýčky. Nejmenší děti vyjely i do Chorvatska, aby zde získaly větší odolnost vůči respiračním chorobám.

Školní rok začal tradičně branným dnem, který pro děti uspořádali vojáci z VÚ 4325 Strakonice ve spolupráci s místními hasiči a policií. V polovině září se už tradičně sešla v DD „stará garda“ – klienti z prvních let trvání dětského domova.

Čtvrtým rokem jsme se zapojili do projektu Hany Kynychové – „DD v pohybu“. Sedm dětí se 2 tetami se zúčastnilo letního týdenního soustředění v Praze, na podzim změřily své síly s ostatními dětskými domovy v Praze.

Po celý rok děti sportovaly a zúčastňovaly se nejrůznějších závodů, Regionálních, republikových i mezinárodních, kde získaly celou řadu předních umístění.

V sobotu 19. října proběhla na dvoře DD malá slavnost – Den tet a strýčků DD. O zábavu dětí se postarali dobrovolníci z Prahy a z Komerční banky, zazpívat přijela Bára Zemanová se svou kapelou. Tety a strýčkové odpočívali a z dlouhé chvíle ozdobně vyřezali krásné dýně.

Starší děti absolvovaly v říjnu a listopadu vzdělávací kurz Správná šance, ve kterém se připravovaly na samostatný život.

Před Vánocemi se ve sklepě dětského domova usídlili čerti a každé dítě, které chtělo dostat od Mikuláše dárek, muselo nejprve projít peklem, kde ho čerti podrobili důkladné kontrole jeho hříchů. Nakonec se ale k Mikulášovi do nebe dostaly všechny děti.

Týden nato se konala v Horském klubu tradiční vánoční besídka, kde děti předvedly všem přítomným připravený program a poté pozvaly všechny přátele na návštěvu dětského domova.

Vánoční prázdniny strávily děti, které neodjely domů, na silvestrovském táboře Oříšek v Bližné u Lipna.

( vloženo:  7. 02. 2015 )